Dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất
1 Chủ đầu tư Tập đoàn Hòa Phát
2 Công việc Cung cấp, thi công cọc PHC, cọc đá đầm
3 Thời gian Bắt đầu từ 8/2017
4 Địa điểm  Khu kinh tế Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi