Dự án The Manor Central Park Hoàng Mai

vi-tri-khu-do-thi-the-manor1

Dự án Dự án The Manor Central Park Hoàng Mai
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bitexco
2 Công việc tại dự án Thi công Cọc và Móng
3 Thời gian 1/2016 – 4/2016
4 Địa điểm Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai & Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội