Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Gói thầu xây lắp số 1 và 2

FECON-QL1

  Dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gói 1 và 2
 1 Tổng thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, CIENCO1
 2 Công việc tại dự án Thi công cọc cát D400
 3 Khối lượng ~ 733.800m
 4 Thời gian Từ tháng 1/2014 đến 12/2014
 5 Địa điểm Cao tốc Bắc Nam, đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi