Dự án Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (Cơ sở tại Ecopark)

truong-dai-hoc-anh-quoc-tai-viet-nam-1

Dự án Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (Cơ sở tại Ecopark)
1 Tổng thầu Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
2 Công việc tại dự án Sản xuất, cung cấp và thi công cọc & đài cọc
3 Thời gian 10/2015 – 2/2016
3 Địa điểm Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên