Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú

long phu

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
1 Tổng thầu Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam
2 Công việc tại dự án Sản xuất, cung cấp và thi công cọc vuông dự ứng lực 500×500, 350×350
3 Khối lượng 330.000 m
4 Thời gian 9/2015 – 9/2016
5 Địa điểm Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng