Dự án Metro tuyến 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên – Gói 2

metro tuyen 1

Dự án Metro tuyến 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên – Gói 2
1 Tổng thầu Liên danh SHIMIZU-MAEDE
2 Công việc tại dự án Thi công Jet Grouting giữa cọc ván thép và tường vây cho thi công Ga nhà hát Thành phố
3 Thời gian 2015
4 Địa điểm TP. Hồ Chí Minh