Dự án Metro tuyến 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên

Metro-line-1

Dự án Metro tuyến 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên 
1 Tổng thầu Công ty BACHY SOLETANCHE Việt Nam.
2 Công việc tại dự án Thi công Jet Grouting tường vây, hạng mục thi công tường vây và cọc Kingpost phần ngầm Nhà hát lớn thành phố
3 Thời gian 2015
4 Địa điểm TP. Hồ Chí Minh