Dự án Kho chứa LPG lạnh Thị Vải

LPG5

Dự án Kho chứa LPG lạnh Thị Vải
1 Chủ đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas)
2 Công việc tại dự án Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không
Chiều sâu cắm bấc thấm: 18-24m
3 Khối lượng  1.400.000m (4,9ha)
4 Thời gian Tháng 4/2010 đến tháng 9/2010
5 Địa điểm Cụm công trình khí Thị Vải – KCN Cái Mép, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.