Dự án Khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa

du-an-khach-san-lam-kinh-thanh-hoa

Dự án Khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFCLand)
2 Công việc tại dự án Cung cấp và thi công cọc D400 loại A và cọc PC 400x400mm:
3 Khối lượng  38.000m
4 Thời gian Tháng 8 đến tháng 11/2009
5 Địa điểm Xã Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa