Đại học Phenikaa Hà Nội

Dự án ĐẠI HỌC PHENIKAA HÀ NỘI
1 Chủ đầu tư Tập đoàn Phenikaa
2 Công việc Tổng thầu
3 Thời gian Từ năm 2017 – 2019
4 Địa điểm Hà Nội