Cung cấp đá cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

cung cap da-nghi son

Dự án Cung cấp đá cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
1 Chủ đầu tư Liên danh nhà thầu JGCS
2 Công việc tại dự án Cung cấp đá cấp phối bê tông, đá làm hạ tầng nội bộ dự án, đá làm kè biển
3 Khối lượng 200.000 m3
4 Thời gian 1/10/2014 – 15/11/2015
5 Địa điểm Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá