Cầu Bago (Myanmar)

Dự án CẦU BAGO (MYANMAR)
1 Tổng thầu TOKYU construction co., LTD
2 Công việc Thi công cọc xi măng đất
3 Thời gian Từ tháng 7/2019
4 Địa điểm Myanmar