Cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

cao-toc-2

Dự án Cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Gói 3
1 Tổng thầu POSCO E&C
2 Công việc tại dự án Xử lý nền bằng phương pháp cố kết chân không
3 Khối lượng 6,86 ha
4 Thời gian 2011
5 Địa điểm Long Thành, Đồng Nai