Dự án

Dự án bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc
  • Thi công hạng mục "Cọc đất gia cố xi măng – CDM" tại dự án, tổng giá trị gói thầu 383 tỷ đồng: Đã hoàn thành 12/2023
  • Thiết kế thi công đường bãi, kết cấu hạ tầng, tổng giá trị gói thầu gần 800 tỷ đồng: Dự kiến hoàn thành trong quý I/2025
  • Tổng giá trị hợp đồng tại dự án: Trên 1100 tỷ đồng
Thời gian 2023
Địa chỉ

Dự án

Liên quan