Dự án

Dự án bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc
  • Thi công hạng mục "Cọc đất gia cố xi măng – CDM" tại dự án
  • Tiến độ thực hiện: 315 ngày
  • Tổng giá trị gói thầu hiện tại: 380 tỷ đồng
Thời gian 2023
Địa chỉ

Dự án

Liên quan