Dự án

Cảng Lạch Huyện - Bến số 5, số 6

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng
Công việc
  • Thi công hạng mục "Cọc đất gia cố xi măng – CDM" tại dự án, tổng giá trị gói thầu 409 tỷ đồng: Đã hoàn thành 12/2023
  • Thiết kế thi công đường bãi, kết cấu hạ tầng, tổng giá trị gói thầu gần 859 tỷ đồng: Dự kiến hoàn thành trong quý I/2025
  • Tổng giá trị hợp đồng tại dự án: Trên 1200 tỷ đồng
Thời gian 2023 - 2025
Địa chỉ Hải Phòng

Dự án

Liên quan