Sản xuất và thi công cọc dự ứng lực, cọc khoan nhồi