Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2015

Công ty CP FECON xin gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2015. Chi tiết xin download tại link dưới đây:
2015.04.09-CBTT-Tai_lieu_DHDCD_2015_vie

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *