CBTT: Đính chính thông tin báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông Đính chính thông tin báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 tại ĐÂY.

Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *