CBTT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu cso quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *