Công bố thông tin

CBTT: V/v Bán cổ phiếu quỹ FCN

  • 07.12.2020
  • |
  • 567 (Lượt xem)

Kính gửi Qúy cổ đông,

Công ty CP FECON xin CBTT về:

  1. Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại đây. 
  2. Công văn chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch bán Cổ phiếu Quỹ FCN tại đây.
  3. Nghị quyết về thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ công ty tại đây.

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *