Công bố thông tin

Báo cáo tài chính sau kiểm toán

  • 10.04.2021
  • |
  • 517 (Lượt xem)

Kính gửi Qúy cổ đông,

Công ty CP FECON xin trân trọng thông báo Báo cáo tài chính sau kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *