Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC được thành lập trên cơ sở liên kết vốn giữa 3 công ty: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON, Công ty cổ phần xây dựng Cotec (COTECCONS) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) nhằm tận dụng thế mạnh,năng lực cũng như kinh nghiệm của ba đơn vị trong việc triển khai xây dựng các dự án về hạ tầng để thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng theo hình thức PPP, BOT, BT…

FCC
Khám phá FCC

Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá FCC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG FCC