Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng FECON (Tên viết tắt là FCIC) được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập mảng thi công của Công ty cổ phần Hạ tầng và Phát triển đô thi FECON (Thành lâp năm 2013, đạt năng lưc Hạng 1 về thi công hạ tầng) vào Công ty Cổ phần Xử lý nền và Xây dựng FECON (Thành lập năm 2009) nhằm tích hợp ưu điểm và cộng hưởng nguồn lực về năng lực thi công chuyên sâu về Xử lý nền và thi công hạ tầng để từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành Doanh nghiêp hàng đầu về hạ tầng ở Viêt Nam vào năm 2025 của Tập đoàn FECON.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON
Khám phá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON

Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON