Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng FECON Rainbow được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa 2 công ty: Công ty Cổ phần FECON và Công ty TNHH Xây dựng Super Rainbow (Myanmar) để thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát địa chất, xử lý nền móng, thi công cọc và dịch vụ thiết kế, đón đầu các cơ hội trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường Myanmar.

FECON Rainbow
Khám phá FECON Rainbow

Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá FECON Rainbow

Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng FECON – Rainbow (FECON Rainbow)