Xử lý nền

Xử lý nền

Xác định mục tiêu trở thành đơn vị thi công chuyên nghiệp trong lĩnh vực nền và móng công trình tại Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập, FECON đã xác định hướng đi chuyên biệt so với các đối thủ khác, đó là đưa ra giải pháp tối ưu, tổng thể trong lĩnh vực xử lý nền đất yếu, từ khâu khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, sản xuất bấc thấm đến thi công, quan trắc trong quá trình thi công và bảo trì dự án.

Đối với công tác thiết kế và thi công xử lý nền đất yếu, FECON đã áp dụng thành công các phương pháp cọc cát, cọc cát đầm chặt, xi măng đất, bấc thấm kết hợp gia tải thường và đặc biệt là phương pháp cố kết chân không, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, một đột phá của FECON từ năm 2007 là việc áp dụng thành công phương pháp cố kết chân không vào các công trình tại Việt Nam. Công nghệ thi công này lan tỏa nhanh chóng là do hàng loạt ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống, đó là: rút ngắn đáng kể tiến độ thi công, giảm tối đa lượng vật liệu gia tải trước, từ đó giảm diện tích chiếm dụng mặt bằng và thân thiện môi trường, giá thành hợp lý.

Trong lĩnh vực kinh doanh Xử lý nền đất yếu, FECON cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và thi công:

Thi công đầm động
Thi công đầm động
Thi công cọc cát đầm chặt

Thi công cọc xi măng đất

 

Bấc thấm kết hợp hút chân không
Bấc thấm kết hợp gia tải thường

Thi công cọc đá