Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2016

Công ty CP FECON kính gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2016. Chi tiết xin download tại link dưới đây:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Giay UQ FCN (Vn)
POA FCN (Eng)
 
 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *