Nền và móng

Nền và móng

Nền móng là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của FECON và khẳng định vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật nền móng được FECON đầu tư bài bản nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp tổng thể, tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế cho nền, móng của các công trình xây dựng

  • Khảo sát địa chất, thí nghiệm
  • Xử lý nền
  • Sản xuất và thi công cọc
  • Thi công cọc khoan nhồi và tường vây
  • Thi công hầm và kết cấu dưới

Dự án

Liên quan