Fecon Image Placeholder

Không ngừng nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng

Fecon Image Placeholder

Tư vấn giải pháp tổng thể và tối ưu cho nền và móng

Thi công cọc khoan nhồi

  Công trường Mỹ ĐÌnh Pearl đang thi công cọc khoan nhồi Hạ lồng ...

Thi công cọc khoan thả

Thi công cọc bằng búa đóng

Thi công cọc bằng máy ép thủy lực

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không

Mặc dù là đơn vị mới được thành lập từ những năm đầu của thế kỷ 21, nh...

Thi công bấc thấm

Thi công Khoan phụt vữa áp lực cao

Thi công cọc đá

Thi công cọc xi măng đất

Thi công cọc cát dầm