Công ty Cổ phần  FECON hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0101502599, đăng ký lần đầu ngày 18/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 6/5/2016.

Với định hướng kinh doanh là “Cung cấp giải pháp toàn diện, tối ưu cho nền và móng”, FECON cam kết mang lại giải pháp, sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn tối đa các yêu cầu kinh tế – kỹ thuật của khách hàng và chủ đầu tư bắt đầu từ khâu đầu tiên là tư vấn địa kỹ thuật đến khâu cuối cùng là quan trắc, bảo trì. Các công nghệ FECON áp dụng đều hướng tới 5 tiêu chí “An toàn, Chất lượng, Đúng hẹn và Thân thiện môi trường”.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của FECON tập trung vào các mảng sau: