LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2020, FECON đã quyết định mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực đầu tư, bao gồm các mảng: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng năng lượng, và Hạ tầng đô thị-môi trường.

Image Image Image

Các lĩnh vực hoạt động khác

Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh bổ trợ