LĨNH VỰC KINH DOANH BỔ TRỢ

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính, FECON cũng chú trọng phát triển các lĩnh vực phụ trợ để đảm bảo tốt nguồn lực cả về vật chất lẫn con người cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Các lĩnh vực phụ trợ bao gồm: Khai khoáng và cung cấp vật liệu xây dựng, cung cấp máy xây dựng và cung ứng nguồn nhân lực

Các lĩnh vực hoạt động khác

Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực đầu tư