Dự án Tổ hợp Mỹ Đình Pearl

My Dinh Pearl

Dự án Dự án Tổ hợp Mỹ Đình Pearl
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG
2 Công việc Thi công cọc khoan nhồi
3 Thời gian 7/2016 – 9/2016
4 Địa điểm Số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội