Dự án Lake View City

10111

Dự án Dự án Lake View City
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova
2 Công việc Thi công cọc PHC300
3 Thời gian 6/2015
4 Địa điểm phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh