Dự án nhà ga Depot Hà Đông

 
Cat_Linh

Dự án Dự án nhà ga Depot Hà Đông
1 Tổng thầu Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (EPC)
2 Công việc Cung cấp và thi công cọc PHC D600
3 Thời gian 5/2015
4 Địa điểm Hà Đông, Hà Nội