Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

 
67326_570573856421814_6154155847286969346_n
 

Dự án Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
1 Tổng thầu Doosan Industrial
2 Công việc Thi công cọc khoan nhồi và cọc bê tông ly tâm
3 Thời gian 5/2015
4 Địa điểm Vĩnh Tân, Bình Thuận