Công bố thông tin

Thông báo mời họp – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔ...

Công văn giải trình thông tin liên quan đến dự án Samsung – Thái Nguyên

Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (Mã chứng k...

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Quỹ Lotus – Mekong River Equity Fund

Công ty CP FECON trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư qu...

Công văn số 30 FECON trả lời thắc mắc của cổ đông

Công ty CP FECON trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư Công ...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Công ty CP FECON trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông và Nhà Đầu tư quan ...

Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty CP FECON trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư quan ...

Thông báo Đầu tư vào Trường PTTH Ý Yên

Công ty CP FECON xin thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông và nhà đầu ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đô...

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2015

Công ty CP FECON xin gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tà...

Các nghị quyết số 04,06,07,08,09 năm 2015 của HĐQT

Công ty CP FECON xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các Ng...

Các nghị quyết số 01, 02, 03, 05 năm 2015 của HĐQT

Công ty CP FECON xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các Ng...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

TB_ngay_DKCC_tracotuc_bangcophieu_2013_10_4_2014

16/17««...10...1314151617