CBTT: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xin vui lòng xem tại:

AGM 2018 – INVITATION LETTER

TB MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

AGM2018-POWER OF ATTORNEY

DHDCD2018-MAU GIAY UY QUYEN DU HOP

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ (12/4/2018)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (26/4/2018)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *