CBTT: Thông báo hủy và cấp lại giấy chứng nhận cổ phần (Cổ đông Vũ Hồng Quân)

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông Vũ Hồng Quân.

Chi tiết xin vui lòng xem: TẠI ĐÂY

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *