CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xin vui lòng xem: TẠI ĐÂY

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *