CBTT: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Chi tiết xin vui lòng xem tại:

Miễn nhiệm Tổng giám đốc Trần Trọng Thắng

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thanh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *