CBTT: Bầu chức danh Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết bầu chức danh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Nghị quyết bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *