CBTT: Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông:

  • Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *